Te Koop ; grondkavel , perceel , kavel , bouwblok , bouw land aan het water , bij jachthaven

op het mooie wijdse Schouwen - Duiveland / adres = Schouwse Dijk / Den Osse :

Uw uniek landelijk gelegen landgoed aan de  :           

" Zeeuwse Goudkust  "

Koop nu Uw exclusieve woonlocatie te midden van rust & ruimte, met nieuw bestemmingsplan buitengebied in voorbereiding.  Waarom zou U zinloos blijven zoeken naar een volstrekt onbetaalbare 6 Hectare luxe woonkavel in de overvolle peperdure Randstad ??. Deze website wijst u de weg naar een betaalbaar landgoed.

Het verkavelingsplan is hier op afspraak ter inzage beschikbaar.

Informeer vrijblijvend per e mail naar de mogelijkheden en kom eens kijken.

Deze zeer waardevaste watergerelateerde toplocatie ligt 45 min. van Ring Rotterdam ,vlak bij 2 luxe *** jachthavens met alle benodigde voorzieningen ,fietspaden , bos , 4.000 Ha duinen en breed strand. Het is een van de mooiste nieuwe parklandschap locatie's direct aan de Zeeuwse kust. 

Binnen het aangevraagde particuliere plangebied direct aansluitend rond Den Osse kunnen  na goedkeuring een aantal exclusieve particuliere NSW landgoederen        [ NatuurSchoonWet 1928 ] gerangschikt worden , met daarin een zeer luxe woning[ en ] op minimaal 5 hectare [ = totaal tuin oppervlak min.  50.000 M2 ]  grond per landgoed. 

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft 'groen licht ' gegeven inzake het uitwerken van het landgoedplan Den Osse,  het College van B & W komt nu conform de ingediende particuliere plannen met een voorstel naar de Gemeenteraad. Het  ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf  Juni 2008 ter inzage. Daarin wordt aangegeven wat het beleid zal zijn voor de komende 10 jaar.  De eigen Zeeuwse bevolking heeft in de  Rijks inspraakprocedure [ November 1996 ] zeer duidelijk uitgesproken voor aanleg van veel meer bos direct rond recreatiecomplexen.

De overheid geeft de mogelijkheid van meerdere woningen / luxe appartementen onder 1 buitenplaats / woongebouw per landgoed [ volume totaal maximaal 4.500 M3 ] , dit betekent meer sociale contacten maar ook  betaalbaar ideaal vrij wonen in het groen.   Een fiscaal aantrekkelijke gezamelijke  LANDGOED BV  met 10 bewoners-aandeelhouders is overwegen waard .

Deze particuliere - prive NSW landgoederen zijn gedeeltelijk voor het publiek opengesteld en voorzien van minimaal 30 % bos , houtopstanden en natuurterrein .   Tevens wordt bekeken of bij voldoende belangstelling dit groene gedeelte van de landgoederen gecombineerd kan worden met een door een gezamelijke Stichting  of BV te exploiteren   royale  exclusieve  27 hole natuur golfbaan en een golfclinic.

De ontsluiting van de landgoederen is voor het grootste deel via een verkeersarme eigen prive weg / duurzaam veilig fietspad buitenom Den Osse. Zo ontstaat een integrale fietsverbinding van Brouwershaven [ Heernisweg ] naar Scharendijke [ nieuw fietspad  Lange Dijk ]   Alle benodigde nutsvoorzieningen zoals overdekt zwembad , horeca , supermarkt , busverbinding zijn reeds ter plaatse aanwezig.

 Op het landgoed is een bouwblok van 1 hectare = 10.000 M2 , dit is puur privedomein rond de luxe woning - buitenplaats.    Er is een maximum voor wat betreft het  volume van de woning = 4.500 M3 , dus  stijlvol ontwerp in vrije sector is toegestaan.      Het particulier prive landgoed kan naar eigen wensen & inzicht op vele manieren ingericht worden nl.:  paardenfokkerij / stoeterij, zeilschool, IT  kantoorbedrijf, training / opleiding enz. enz.  alle voorwaarden zijn tot in detail te lezen in de Gemeentelijke Beleidsnota Landgoederen Schouwen-Duiveland [ zie Gemeente website ] , Rijks Handleiding  NSW - NatuurSchoonWet  1928 en  Omgevingsplan Provincie Zeeland [ blz. 150 / 151 ]. Zie web links onderaan.  

 Deze Handleiding wordt verstrekt door het Min. van LNV  Dienst Regelingen  Zuid Oost te Roermond    deze instantie voert na aanleg ook de technische keuring van het NSW landgoed uit.     De Gemeente Schouwen - Duiveland is bezig met een geheel nieuw bestemmingsplan buitengebied, de procedure van dit  bestemmingsplan is in eindstadium .  De Beleidsnota Landgoederen is 28 April 2005 formeel door de Gemeenteraad vastgesteld.  Ook is in de tekst van het Provinciaal Omgevingsplan vastgelegd wat het beleid is inzake landgoederen [ blz.  150 / 151] .  Om meer kostendragers te kunnen genereren mogen er per landgoed meerdere woningen worden gerealiseerd in een woongebouw .  Het dient  hierbij te gaan om een woongebouw van allure met hoge architectonische kwaliteit en een maximale omvang van maximaal 4.500 M3 bouwvolume . In principe kan reeds een aanvraag voor realisatie van een particulier / prive  landgoed bij de Gemeente Schouwen-Duiveland [ Gemeentehuis Laan van St. Hilaire te Zierikzee ]  worden ingediend.  De nodige algemene informatie is te vinden via de onderaan  vermelde internet links.

Vrijwel simultaan met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wat in Maart 2007 ter inzage lag en in September 2007 door de Gemeenteraad is behandeld ,wordt er sinds 1996 een ruilverkaveling door het Min. van LNV uitgevoerd op Schouwen Duiveland [Landinrichting ' Schouwen Oost' ] met ingrijpende cultuurtechnische werken in de polder op het gebied van natuurontwikkeling, waterhuishouding, verkeer en toerisme ook in Den Osse met als gevolg : aanleg van een " groene landschappelijke inpassing " d.m.v. een 2 Kilometer lange royale  boszone direct aansluitend rond heel Den Osse .   Ons landgoedplan is een inspraak reactie op deze bos ontwikkeling.       

Voor verder inhoudelijke  informatie over grondprijzen ,  technische - fiscale  vragen aangaande dit exclusieve particuliere NSW  landgoedprojekt  gelieve uw reactie met Uw persoonlijke gegevens  te mailen naar info@dualdrain.com   of schrijf naar de  Stichting Landgoederen Den Osse :    , postadres =  postbus 33 /  4318 ZG  in Brouwershaven

Dit exclusieve landgoedplan behoort tot de meest complete plannen aan de kust van Holland.

Direct aan het 14.000 hectare groot zout watersportgebied Grevelingenmeer, vlak bij het strand

Rechthoekige toelichting: Duinen - Renesse
Rechthoekige toelichting: Brouwersdam
Rechthoekige toelichting: Noordzeestrand
Rechthoekige toelichting: Den Osse
Rechthoekige toelichting: Brouwershaven

Uw landgoed direct aan het water met alle mogelijke nutsvoorzieningen ter plaatse en keuze uit 2 luxe *** jachthavens met ieder 400 ligplaatsen & jachtwinterberging op loopafstand [ 500 meter ] :

De 723 jaar oude historische Smalstadsjachthaven Brouwershaven met  70 meter  loswal , watersport-tankstation  , in het centrum                      [ probleemloos gratis parkeren ! ] waar een gemeenschapcentrum en  tientallen bedrijven o.a. ; restaurant's , duiksport, aannemer, schilder, auto,  werkplaatsen ,  kantoren , winkels & bedrijven verzorgen wat u nodig heeft.      

Brouwershaven [ 1285 aanleg haven] heeft een rijke historie op het gebied van de zeevaart, in de glorietijd van de V.O.C. kwamen de zwaar geladen zeilschepen uit 'Indie' via het Brouwershavensche Gat naar binnen en gingen op de rede van de Smalstad ten anker, daar werden zij 'gelicht' om daarna verder te varen naar Rotterdam.  De Nieuwe Waterweg [ jaar 1872 ] bestond nog niet in die dagen !     De Smalstad Brouwershaven is dus feitelijk de voorloper van Rotterdam als zeehaven. 

De V.O.C. had 2 schepen met de naam "Brouwershaven"

De "Brouwershaven" uit het jaar  1765  welke een laadvermogen had van 200 ton [ verkocht in Azie ]

De "Brouwershaven" uit het jaar  1792  welke een laadvermogen had van 400 ton [ verkocht in Azie ]

Het belang van Brouwershaven als 'import - export haven' in 15e & 16e eeuw is goed af te lezen aan het aantal monumentale gebouwen : Stadswallen met grachten / Stadspark , Stadhuis , Stadswaag ,Douanekantoor , Rijks-tonnenmagazijn [ Loodswezen ] , graanmolen "de Haan " en de kolossale Sint Nicolaas Kerk , de grootste kerk van Schouwen-Duiveland. In deze monumentale kerk ligt de moeder van de staatsman - Groot-Zegelbewaarder JACOB CATS    Dit gebouw is te huur voor een receptie e.d.  Kijk onderaan bij de web links. 

JACOB CATS  is 10 November 1577 in de Noorddijkstraat te Brouwershaven geboren, op 82 jarige leeftijd  12 September 1660 op zijn bekende " landgoed Sorghvliet " overleden , het pas verbouwde Haagse  "Catshuis ", de ambtswoning van onze minister-president.

Het standbeeld van de staatsman - raadspensionaris JACOB CATS  staat op het marktplein van Brouwershaven.

De Sint Nicolaas Kerk is in de zomer dagelijks geopend voor toeristen [ zondag is er kerkdienst ook voor de gelovige toeristen ], met de Kerstdienst is deze monumentale kerk geheel sfeervol met kaarsen verlicht en traditioneel uitzonderlijk druk bezocht. 

Kasteel "Herckensteijn "

Aan de voet van de zeedijk - Blankersweg heeft in Den Osse het historische kasteel ' Herckensteijn ' gestaan.  In een oorkonde van 18 Maart 1285 verklaarde Jan van Renesse dat hij aan Graaf Floris V  een stuk land verkocht ter grootte van ' Honderd gemeten ' ter wille van waterstaatkundige sluis werken in de " Seer Claiskinder Nieuwland " polder.  De uitwateringssluis is heden nog zichtbaar in de zeedijk tussen Brouwershaven en Den Osse, kasteel " Herckensteijn "niet meer .

* Het is het overwegen waard dit kasteel bij de historische sluis te herbouwen , dit in het kader van herstel cultuur historische waarden . *  Op 14 Januari 1286 maakten Floris V , Pieter Nobel en zijn broer een oorkonde op basis waarvan Brouwershaven gesticht werd.  Tevens bouwden de heren Nobel het kasteel  " Herckensteijn " , dit kasteel in Den Osse was toen al voorzien van een  ' vuurbaken ' [  vuurtoren / lichtbaken ]  . Dit was in die tijd een belangrijk instrument t b v de zeegaande scheepvaart naar Brouwershaven . Uit opgravingen heeft  men vastgesteld dat het een rechthoekige vorm had met royale ronde hoektorens .  Oorspronkelijk plan was om de zeehaven te bouwen in  Brijdorpe , helaas moest dit plan herzien worden wegens verzanding van de vaargeul.  

Hierboven is de jachthaven van Brouwershaven  te zien die eindigt aan de Dwarskade - Marktplein

De watergerelateerde kavels liggen zichtbaar op loopafstand van het centrum van Brouwershaven

De grote en diepe jachthaven Den Osse is geschikt voor grote vaartuigen , een moderne jachthaven met alle watersportvoorzieningen zoals : ruim strandpaviljoen ,eigen watersportclubhuis,35 tons botenlift, jacht reparatie &service,winterberging, bungalowverhuur.                                                 

Omgeving :

Zeeuwse zalige groene rust & echt wijdse ruimte voor de echte watersporter op het GREVELINGENMEER en dat op korte afstand van RING Rotterdam , Vlissingen en RING Antwerpen, alles, ook culturele centra op 45 min. tot een uur bereikbaar. 

Scholen op korte afstand en regio, Brouwershaven 5 min.,  Zierikzee 10 min., Middelburg goed bereikbaar met busverbinding       

Slechts 10 min. van ideaal uitgestrekt stil wandelgebied met wandel & fietspaden direct naar het circa 20 kilometer [ plaatselijk 600 meter breed] strand met prachtige 'voordelta' natuurgebied met vele grote zandbanken waar tientallen zeehonden soms liggen te rusten, 300 hectare grote boswachterij Westenschouwen en uitgestrekte 4.000 hectare grote ,plaatselijk 45 meter hoge duinen van Schouwen-Duiveland.   Er leven grote aantallen damherten in de steeds grotere natuurgebieden , omdat de landbouw gronden worden opgekocht middels een 'landgoed bv ' door particulieren die de gronden vervolgens een luxe groene woonbestemming  geven zoals NSW landgoederen.

Rechthoekige toelichting: duurzaam veilig fietspad rond Den Osse
 De LandInrichtingsCommissie is klaar met aanleg van een fietspad van Den Osse naar Scharendijke, langs de Langen Dijk,  dit fietspad zou mooi aan kunnen sluiten op het landgoedplan Den Osse.  De fietsers kunnen dan over het landgoedplan vanaf de Heernisweg helemaal buitenom Den Osse naar de Langen Dijk.  Er wordt bij Gemeente gewerkt aan het idee om een integraal duurzaam veilig fietspad te  realiseren rond heel Schouwen-Duiveland.

Rechthoekige toelichting: plan
Rechthoekige toelichting: landgoedplan
Rechthoekige toelichting: strand
Rechthoekige toelichting: duiksport

Gelieve Uw reactie inzake [ gezamenlijk - aankoop landgoed bv ]   richten aan:

 info@dualdrain.com  of  schrijf naar de            Stichting Landgoederen Den Osse

informatie wordt alleen verstrekt na opgave van Uw complete persoon en adres gegevens per e-mail of 

schriftelijk naar postbus 33   4318 ZG   te Brouwershaven 

hieronder getoonde kavel " CHRISSTOFFELPOLDER " direct aan het Grevelingenmeer is meest unieke watergerelateerde locatie in Zeeland  

Chrisstoffelpolder tussen jachthaven Den Osse  en  jachthaven Brouwershaven [ adres = Schouwse Dijk ] , direct aansluitend aan het 14.000 hectare grote , plaatselijk 40 meter diep watersport & zout natuurgebied Grevelingenmeer . Zeer waardevaste unieke locatie.

Een van de direct beschikbare locatie's voor een gezamenlijk particulier ' groen NSW kasteel landgoed ', een stabiele waardevaste belegging voor toekomst met vele fiscale voordelen [o.a.  successierecht , schenkingsrecht, vermogensbelasting ] in het kader van de NatuurSchoonWet uit  1928

"een landgoed is een, in Nederland gelegen,geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen , bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven voortbestaan van de die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is."

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze faciliteiten dient de eigenaar aan de ministers van LNV  en FinanciŽn te verzoeken zijn onroerende zaak " aan te merken als landgoed " ofwel : rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 . Dit verzoek moet worden ingediend bij de minister van LNV [ Landbouw, Natuurbeheer & Visserij    De Natuurschoonwet 1928 is gewijzigd in 1989, deze omvat een verruiming van een aantal van hierboven genoemde fiscale tegemoetkomingen, waar tegenover een aantal gestelde voorwaarden voor het duurzaam instandhouden van het landgoed. Staatsblad 1990 nummer 612.

*  NIEUW  NSW - RANGSCHIKKINGSBESLUIT  * met publicatie in de Staatscourant per 1 JUNI 2007 : Dit besluit is zodanig gewijzigd dat het mogelijk wordt om objecten in de voor Zeeland karakteristieke open landschappen onder de NSW te gaan rangschikken .  Dit nieuwe besluit spreekt van 30 % " bos , houtopstand en natuurterrein " op een landgoed ,  vooral het wijzigen van het begrip natuurterrein is belangrijk daarbij kan gedacht worden aan open water in combinatie met grasland.

Op een landgoed van minder dan 25 hectare kan geen toeristisch - kampeerterrein worden gerangschikt.    Het is de eigenaar toegestaan in een situatie van grote toeloop [ meer dan 2.000 personen per jaar ] een geringe vergoeding te vragen voor de betreding.

" De landgoed bv " [ cultuur historisch element = Kasteel Herckensteijn - 24 luxe appartementen ]   : Om te voorkomen dat een landgoed wordt versnipperd, kan een landgoed bv worden opgericht - de werkzaamheden van de vennootschap bestaan   uitsluitend of hoofdzakelijk  uit het instandhouden van het gerangschikte bedrijf/familie landgoed, het aantal aandeelhouders is maximaal twintig.

De Stichting Landgoederen Den Osse is opgericht met de uitdrukkelijke doelstelling om direct rond Den Osse een royale boszone aan te leggen , een groen parklandschap . Het is een publiek geheim dat er bij de aanleg van het recreatiecomplex totaal geen landschappelijke inpassing heeft plaats gevonden . Er zijn destijds grote fouten gemaakt . De Gemeente heeft hier wat goed te maken. Wij willen de kale ontoegangkelijke  omgeving veel meer innoveren dan de Landinrichting Commissie Schouwen Oost , deze willen slechts een smal kaal armtierig groenstrookje. Wij willen rond heel Den Osse een duurzame multi-functionele innovatie uitvoeren van zeer hoge kwaliteit.  Wij willen een royaal groen parklandschap met schitterende waterpartijen wat openbaar toegangkelijk is voor het publiek, uitgestrekt rustig wandelgebied voor de burger.  Wij stellen ons sinds het jaar 1285 op het vaste standpunt   :  Brouwershaven is in de loop der eeuwen gebouwd door de Brouwenaren ,  voor de Brouwenaren !

Schouwen-Duiveland een van de grootste landelijke Gemeente's van Holland, het is een zeer geliefde vakantie bestemming voor duizenden toeristen. Het simpele feit dat deze toeristen massaal kiezen voor het wijdse landelijke Schouwen-Duiveland spreekt meer dan boekdelen . Er zijn enkele buiten sporten die zeer sterk groeien op Schouwen-Duiveland nl. :  duiksport , paardensport , golfsport , watersport .  Het is beslist niet uitgesloten dat er binnenkort meer recreatie paarden zijn dan koeien op Schouwen-Duiveland , er zijn een aantal grote manege's die druk bezocht worden door de vele toeristen .  Het is gezien het sterk groeiende aantal paarden niet ondenkbaar dat er binnenkort in de Schouwse polder een grote * drafbaan * wordt ontwikkeld , er is geschikte ruimte genoeg - honderden hectare's uniek gelegen watergerelateerde locatie's aansluitend op de uitgestrekte binnenduinen - maar ook in de duinen zelf bij Nieuw Haamstede waar een groot zweefvliegveld ligt .

Schouwen-Duiveland :

Oppervlakte                                            30.134  hectare

Omringd door                                         Noordzee , Oosterschelde - 50 meter diep , Grevelingenmeer - 40 meter diep

Duinen                                                    4000 Hectare , 45 meter hoog ,  300 hectare  naaldbos, schitterend wandelgebied

Strand                                                     20 Kilometer , op sommige plaatsen 600 meter breed en met een fietspad langs het strand 

Aantal inwoners [ circa ]                         35.400

Ontstaan uit 4 eilanden 12e eeuw            Schouwen , Duiveland , Dreischor , Bommenede , gekoppeld sinds 1610

links naar info site's:                                Gemeentelijk bestemmingsplan  , Provinciaal  streekplan  ,  Rijkskaders

www.hetlnvloket.nl/regelingen                      Kijk op LNV-loket  , bos  subsidie ,  Dienst Regelingen  Tel. 0800 22 333 22

www.schouwen-duiveland.nl                Op de Gemeente website kunt U heel veel locale bestemmingsplan informatie vinden.

www.zeeland.nl                                    infocentrum@zeeland.nl  Provincie Zeeland - Omgevingsplan , per Oktober 2006 van kracht.

www.zichtopdegrevelingen.nl                 Natuur & Recreatieschap de Grevelingen 

www.pzc.nl                                                 De Provinciale Zeeuwse Courant - veel archief informatie mbt omgeving

www.vbmk.nl/nicolaaskerk/                 Grote Kerk is te huur voor Uw receptie , concert , presentatie e.d.

www.brouwershavendigitaal.nl              locale ondernemers site  - Smalstad Brouwershaven

www.brouwsedag.nl                                 Grote locale braderie 2e zaterdag in Juli , unieke MUSIC PLAY IN

www.wvbrouwershaven.nl                    watersportvereniging

www.zeelandvakantiewoningen.eu            vakantie bungalow , kamer verhuur , tuinonderhoud , luxe groep huisvesting